Firmamız, 1998 yılından bu yana yapı & izolasyon sektöründe faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş olan, satış ve uygulama konusunda kazandığı tecrübelerini projelerine aktaran BRN İZOLASYON İNŞ. MAK. LTD. ŞTİ. özellikle ısı, ses ve su yalıtımı alanlarında kurumsallığını ispatlamış ve markalaşmış kimliği ile, yatırımcı firmalar ile girdiği çözüm ortaklığında Türkiye ve yurt dışında çok başarılı işlere imza atmıştır.

  • Ana Sayfa |
  • Teknorep 400 SW Kaplama Malzemesi

Teknorep 400 SW Kaplama Malzemesi

Teknorep 400 SW Kaplama Malzemesi

Ürün Tanımı
Özel olarak seçilmiș çimento ve agregalar içeren yüksek fiziksel ve kimyasal dirençlere sahip kaplama malzemesi. Hidrojen Sülfit (H2S) kaynaklı biyojenik sülfürik asit korozyonlarına karșı yapıları korur.

Kullanım Alanları
• Menhol ve baca içlerinde,
• Kanalizasyon yapılarının atık su ile temas edecek kısımlarında,
• Atık su arıtma tesislerinde,
• Gübre siloları ve depolama havuzlarında,
• Asit havuzlarında,
• Asansör çukurlarında,
• Salamura havuzlarında,
• Balık yetiștirme havuzlarında,
• Deniz suyu ile temas edecek beton, sıva, șap gibi yüzeyler üzerine uygulanır.

Özellikleri ve Avantajları
• Donatı veya çelik için korozif değildir.
• Zemin yüzeylere uygulanır.
• Betonu sülfat, asit ve klor etkilerine karșı korur.
• Donma-çözünmeye karșı dayanıklıdır.
• Mala ile veya püskürtülerek kolaylıkla uygulanır.

Uygulama Detayları
Yüzey Kalitesi: Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi benzeri yapıșmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Yüzeydeki zayıf parçalar çıkarılmalıdır.

Yüzey Hazırlığı: Çimento șerbeti ve zayıflamıș parçalar çıkartılmalı, yüzeyde yağ, kir ve pas gibi malzemeler bulunmamalıdır. Emici yüzeyler önceden ıslatılmalı fakat su birikintisi ve damlaları kalmamalıdır.

Yüzey ve Çevre Sıcaklığı: (+)5°C – (+)35°C

Karıștırma: Yapıșmayı engelleyici her türlü maddeden arındırılmıș, temiz bir kap içerisine normal çevresıcaklığından alınan 2,5 – 3,0 lt. temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap içine toz halde, 25 kg torbada olan Teknorep 400 SW, boșaltılır. Düșük devirli bir karıștırıcı ile topaksız homojen bir karıșım elde edilinceye kadar karıștırılır. Karıșım süresi minimum 5 dk. olmalıdır. İșlem sonunda elde edilen harç 3 dk. dinlendirilip, tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar karıștırılmalıdır. Malzeme reaksiyona
girdikten sonra tekrar su katıp karıștırılmamalıdır.

Uygulama Metodu ve Ekipmanlar
Eski beton ile yeni betonu kaynaștırmak için kullanılan Tekno AD astar burada da uygulama yapılacak yüzeyde kullanılabilir. Hazırlanan harç mala ile veya püskürtülerek yüzeye tatbik edilir. Yüzey düzgünlüğünü sağlamak için gerekirse tirfil çekilir. Et kalınlığı 40 mm ‘den kalın uygulamalar tabakalar halinde yapılmalıdır.

Uygulama Notları ve Sınırlamalar
• Aktif su kaçağı mevcutsa Teknoplug kullanılarak durdurulmalıdır.
• Uygulama yapılacak yüzey güneș, yağmur ve tozdan 1 gün süreyle korunmalı ve direkt güneș ıșığı altında uygulama yapılmamalıdır.
• Uygulamaya geçmeden önce yüzey suya doyacak kadar ıslatılmalıdır. Uygulama sırasında yüzeyin ıslak değil, nemli kalmasına dikkat edilmelidir.
• Harç olgunlașması için 5 dakika dinlendirilmeli, uygulamaya bașlamadan tekrar 30 saniye karıștırılmalıdır.
• Uygulama yapılan mekândaki köșelere, birleșim yerlerine yine Teknorep 400 SW ile pah yapılmalıdır.
• Hazırlanan harç, 30 dakika içinde tüketilmelidir. Yüksek sıcaklık, düșük nem, rüzgar gibi uygun olmayan ortam șartlarında yapılan uygulamada bu süre kısalabilir. Kullanım süresi geçmiș harç atılmalıdır.
• Uygulama yapılan alanlar, kullanıma alınmadan ya da kaplanmadan önce en az 7 gün beklenmelidir.
• Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna bașvurunuz.