Firmamız, 1998 yılından bu yana yapı & izolasyon sektöründe faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş olan, satış ve uygulama konusunda kazandığı tecrübelerini projelerine aktaran BRN İZOLASYON İNŞ. MAK. LTD. ŞTİ. özellikle ısı, ses ve su yalıtımı alanlarında kurumsallığını ispatlamış ve markalaşmış kimliği ile, yatırımcı firmalar ile girdiği çözüm ortaklığında Türkiye ve yurt dışında çok başarılı işlere imza atmıştır.

  • Ana Sayfa |
  • Teknoizosıva Organik Akrilik Esaslı, Organik Sıva

Teknoizosıva Organik Akrilik Esaslı, Organik Sıva

Teknoizosıva Organik Akrilik Esaslı, Organik Sıva

Ürün Tanımı
Akrilik polimer esaslı, tek bileșenli, polimer katkılı olup, su itici özelliğine sahip, binaların dıș duvar ve ısı yalıtım sistem sıvasının üzerinde kullanılan, ince desenli son kat kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Konutlar, alıșveriș merkezleri ve hastaneler,
• Yatay, düșey ve baș üstü uygulamalarda,
• Her türlü mineral yüzey üzerinde,
• Dıș cephe ısı yalıtım sistemlerinin üstünde dekoratif kaplama olarak,
• İç ve dıș mekanlarda, brüt beton üzerinde dekoratif kaplama olarak kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları
• Uygulaması ve șekil verilebilmesi kolaydır.
• Her türlü iklim koșullarına karșı yüksek dayanım gösterir.
• Dıș hava șartlarına dayanıklı ve su iticidir. Rutubet birikimini önler.
• Yüzey hatalarını giderir.
• Uzun ömürlüdür, yanmaz ve kabarma yapmaz.
• Uygulama sonrası homojen bir dekoratif görüntü olușturur.
• Dokusu sayesinde sıva yüzeydeki çelik mala izlerini kapatır.
• Buhar geçirgenliğine sahiptir.
• Üzeri dıș cephe boyaları ile boyanabilir.

Uygulama Talimatları
Yüzey Kalitesi: Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi benzeri yapıșmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Yüzeyler șakülünde olmalıdır, zayıf parçalar çıkartılmalıdır. Uygulama yapılacak zemin veya duvarda çatlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harçları ile tamir edilmelidir.

Yüzey Hazırlığı: Uygulanacak zemin önceden hafif rutubetlendirilmelidir. Islaklık ve su birikintisi olmamalıdır. Sıcak havalarda uygulama öncesi dekoratif sıva astarı olarak TEKNOLATEX 400 tatbik edilmesi tavsiye edilir.

TEKNOİZOSIVA ORGANİK kullanıma hazırdır ancak kullanmadan önce düșük devirli bir karıștırıcı ile karıștırılması tavsiye edilir. Hazırlanan karıșım hava șartlarına da bağlı olarak 2 saat içerisinde tüketilmelidir. Hazırlanan homojen karıșım çelik mala ile düzgün bir șekilde yüzeye sürülür ve üründeki tanecik kalınlığında bir tabaka elde etmek için fazla malzeme yüzeyden temizlenir. TEKNOIZOSIVA ORGANİK uygulama yüzeyine homojen bir șekilde uygulandıktan en çok 10 dakika içerisinde desen verilmelidir. İnce tane dokuyu elde etmek için plastik veya poliüretan mala yardımıyla dairesel hareketlerle desen verilir. Desen verilirken mala yüzeyi sık sık sıyrılmalıdır. Aynı yüzeyde aynı șarj numaralı ürünler kullanılmalıdır. Geniș alanlı yüzeylerde bindirme olmaması için uygulama esnasında yeterli sayıda insan çalıștırılmasına, malzemenin
ara verilmeden ve derz bitișlerine ya da detay köșelerine gelinceye kadar kesintisiz sürülmesine özen gösterilmelidir.

Uygulama Notları / Sınırlamalar
• Sertleșmiș malzemeye su ilave edilerek kullanılmamalıdır.
• Koyu renk boya uygulamalarında mutlaka boya astarı kullanılmalıdır.
• Gerek TEKNOIZOSIVA ORGANİK kirlenmeye ve dıș etkilere karșı dayanımını arttırmak için, gerekse çeșitli nedenlerden dolayı ton farkı olușan uygulamaları engellemek için tüm kaplama yüzeyi 2 kat boyanmalıdır.
• Boya sarfiyatı desene göre değișim gösterir. Uygulamadan önce renk kontrol edilmelidir. İhtiyaca göre malzeme alınmalıdır.
• Ürün cilde temasta tahriș yapabilir. İș elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanılmalıdır. İșe bașlamadan önce ele koruyucu krem de sürülebilir. Harcın gözle teması halinde gözler derhal ılık su ile yıkanmalı ve doktora bașvurulmalıdır.
• (+)5 °C ‘nin altında kalacak ortam șartlarında mutlaka korumaya alınmalı, naylon ile etrafı kapatılmalı veya ısı yalıtım plakaları serilerek ürünün dona maruz kalması engellenmelidir.
• (+)35 °C ‘nin üzerindeki sıcaklıklarda mutlaka korumaya alınmalı, naylon ile etrafı kapatılmalı veya ısı yalıtım plakaları serilerek ürünün ani su kaybına maruz kalması engellenmelidir.
• Yabancı madde ilave etmeyiniz.
• Kullanıma hazırdır.
• Hazırlanan karıșım çelik mala ile düzgün bir șekilde yüzeye uygulanır. TEKNOIZOSIVA ORGANİK yüzeye homojen bir șekilde uygulandıktan 5 dakika sonra düz plastik mala ile dairesel hareketlerle desen verilmelidir. Desen verilirken plastik mala yüzeyi sık sık temizlenmelidir .
• Direkt güneș ıșığı altında, sert rüzgarda, sis, yüksek bağıl nem oranında veya yoğun yağıșlarda uygulanmamalıdır. Yapılan uygulama tam kuruma süresini tamamlayıncaya kadar çeșitli sebeplere bağlı ısınmaya ve yoğun güneș ıșığına karșı korunmaya alınmalıdır.
• TEKNOIZOSIVA ORGANİK istenirse üzeri dıș cephe boyası ile boyanabilir. Üzerinin boyanması için uygulamadan sonra normal șartlar altında 7 gün beklenmesi önerilir. • Cilde doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Dıș ortamlarda yapılacak uygulamalarda 12 saat süreyle yağıș, rüzgar, așırı soğuk ve sıcaktan korunmalıdır.
• Uygulamadan sonra direk güneș ıșığı, șiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri), yağmur ve don gibi olumsuz hava koșullarına karșı korunmalıdır. Ürün tam kürünü alıp sertleșmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.
• Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleșmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Ürün sertleștikten sonra mekanik yöntemler ile temizlenmelidir.