Firmamız, 1998 yılından bu yana yapı & izolasyon sektöründe faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş olan, satış ve uygulama konusunda kazandığı tecrübelerini projelerine aktaran BRN İZOLASYON İNŞ. MAK. LTD. ŞTİ. özellikle ısı, ses ve su yalıtımı alanlarında kurumsallığını ispatlamış ve markalaşmış kimliği ile, yatırımcı firmalar ile girdiği çözüm ortaklığında Türkiye ve yurt dışında çok başarılı işlere imza atmıştır.

FOX ADMENT PC FM301

FOX ADMENT PC FM301

Kullanım Yerleri
•    Prekast ve prefabrik beton üretiminde,
•    Kış aylarında erken mukavemet istenilen betonlarda,
•    Şantiye beton dökümlerinde,
•    18 – 24 saatlik ve 28 günlük dayanımı yüksek beton üretiminde,
•    Kendiliğinden yerleșen ve sıkıșan beton üretiminde,
•    Pompasız hazır beton üretimlerinde,
•    Segregasyonsuz, akıcı kıvamlı Reoplastik prekast beton elemanları üretiminde kullanılır.

Avantajları
•    Geleneksel süper akışkanlaştırıcılar (Naftalin Sülfonat veya Melamin Sülfonat) ile kıyaslandığında, üretilen betonun erken-nihai basınç ve çekme dayanımını, çeliğe aderansını ve geçirimsizliğini daha fazla artırır.
•    Betonun karbonatlaşma, klor iyonu atağına karşı direnç, agresif kimyasallara dayanıklılık, rötre ve sünme gibi mekanik özelliklerini iyileştirir.
•    Düşük su/çimento oranına sahip, ayrışma ve kusma riski az, Reoplastik beton elde edilir.
•    Düşük sıcaklıklarda bile erken yüksek dayanımlı beton üretimini sağlar.
•    Prefabrik beton üretiminde dökme, sıkıştırma ve kürlenme süresini azaltır.
•    Üretimin verimliliğini artırır.
•    Özellikle prefabrik sektörü ve yakın döküm (slump korumasız) hazır beton sektörü ve şantiye beton karışımları için uygundur,
•    En düşük su/çimento oranı ile kendiliğinden yerleşen yüksek kaliteli beton elde edilir.
•    Betonu geçirimsiz yapar,
•    Homojen ve kohesiv beton,
•    Betonda özellikle yüksek erken mukavemet elde edilir,
•    Prekast betonların yüzey görünümü geliștirir,
•    Klor içermez.

Kategoriler:

Açıklama

FOX ADMENT PC FM301, polikarboksilik eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, betonda kıvam kaybının önlenmesine, erken ve nihai yüksek dayanım ve dayanıklılığa (TS EN 206-1) gereksinim duyulan hazır beton ve prekast endüstrisi için geliștirilmiș, yeni nesil süper akıșkanlaștırıcı beton katkı malzemesidir.yüksek oranda su azaltıcı / süper akışkanlaştırıcı katkı maddesidir.

TS EN 934-2 Çizelge 3.1, 3.2 ve 7:

Yüksek Oranda Su Azaltıcı/Süper akıskanlastırıcı ve Sertleșmeyi Hızlandırıcı Beton Katkısı

ASTM C 494 Tip F:

Yüksek Oranda Su Azaltıcı Beton Katkısı standartlarına uygundur.

Download TDS