FOX EPC MORTAR® FC255 / FC255 SL

Çimento Esaslı, Epoksi ile Modifiye Edilmiş, Üç Komponentli, Tamir ve Yalıtım Harcı
Tanımı
FOX EPC MORTAR® FC255/FC255 SL, Çimento esaslı, epoksi ile modifiye edilmiş, üç komponentli, nem bariyeri oluşturan, yüzey düzeltme, tamir ve yalıtım harcıdır.
EN 1504-3 standardı/R4 sınıfına uygundur.
Kullanım Yerleri
• Liman ve iskelelerde deniz suyu altında kalmayan betonarme elemanlarının korunmasında,
• Arıtma tesislerinde epoksi yalıtım sistemleri altında geçirimsiz ve sağlam bir yüzey elde edilmesinde,
• Endüstriyel tesislerde epoksi boya altında geçirimsiz ve sağlam bir yüzey elde edilmesinde,
• Beton yüzeyler üzerine 0,5 mm - 3,0 mm kalınlığında ince tamir harcı olarak,
• Düşey ve yatay yüzeylerde, nihai kaplama öncesi yüzey düzeltme ve nem bariyeri olarak,
• Hidratasyonunu tamamlamamış mineral (beton) yüzeylerde, ince epoksi kaplamalar altında kullanılır.
Avantajları
• Astarsız uygulanır.
• Nemli yüzeylere mükemmel aderans sağlar.
• Üzeri epoksi kaplamalar ile kaplanabilir.
• Su geçirimsizdir.
• Donma-Çözünme etkisine karşı dayanıklıdır.
• Solvent içermez
Karıştırma
Karışıma başlamadan önce malzeme sıcaklıklarının +15°C ile +25°C arasında olduğundan emin olunmalıdır. FOX EPOMORTAR FC510 B Komponent, A komponent içerisine tamamen boşaltılır. Ambalaj kenarında veya tabanında karışmamış malzeme kalmamasına özen göstererek 400 - 600 devirli elektrikli bir karıştırıcı ve uygun karıştırma ucu
ile en az 3 dakika karıştırılır
Uygulama
Hazırlanan karışım yüzeye kalınlığı 0,5 mm ile 3 mm arasında olacak şekilde mala ile uygulanır. Maksimum uygulama kalınlığı 3 mm'yi geçmemelidir. Daha düzgün yüzey elde etmek için çelik mala ile yüzey düzeltilebilir.
Sarfiyat
1 mm kalınlık elde etmek için yaklaşık 1,70 kg/m2
toz ürün kullanılmalıdır.
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
• FOX EPC MORTAR® FC255/FC255 SL +20 oC de 30 dakika içinde uygulanmalıdır. Bu süre +30 oC de 20 dakikaya
düşer.
• Çimento ve epoksi esaslı tamir harçlarında çalışma ve reaksiyon süreleri, hava sıcaklığı, nem ve zemin sıcaklıklarından etkilenir. Yüksek sıcaklıklar hidratasyonu hızlandırır ve çalışma süresi buna bağlı olarak kısalır. Düşük sıcaklıklar hidratasyonu yavaşlatır ve buda çalışma süresini uzatır.
• Malzemenin kürünü tamamlaması için, uygulanacak zemin sıcaklığı ve ortam sıcaklığı izin verilen minimum sıcaklığın altına düşmemelidir.
• Uygulama esnasında hazırlanan karışım içersine solvent vb katılmamalıdır.
• Atmosfere açık geniş yüzeyler, özellikle sıcak, kuru veya rüzgârlı ortamlar, uygulamadan sonra 24 - 48 saat süreyle yağmur vb. dış etkilerden korunmalıdır.

İndirim, duyuru ve kampanyalardan haberdar ol.