FOX CRYSTALISER FS265

Çimento Esaslı, Kristalize, Aktif Hidrofobik Su Yalıtımı Malzemesi
Tanımı
FOX CRYSTALISER FS265, Çimento esaslı, tek komponentli, kullanıma hazır, hidrofobik reaksiyon gösteren, aktif, negatif ve pozitif su basıncına karşı uygulanan su yalıtım malzemesidir.
TS EN 1504-2 / Prensip 2.2 ve 8.2 şartlarını sağlar.
Kullanım Yerleri
• İç ve dış mekanlarda,
• Yatay ve düşey uygulamalarda,
• Su depolarında,
• Temel, perde ve istinat duvarlarında,
• Asansör çukurlarında,
• Bodrum katlarında zemin nemine karşı kullanılır.
Avantajları
• Yalnız su ile karışır,
• Kolay ve hızlı uygulanır,
• Çalışma süresi uzundur,
• Negatif ve pozitif su basıncına karşı dayanıklıdır,
• Beton yüzeylerde hidrofobik ve kapiler özelliği sayesinde su geçirimsizliği sağlar,
• Betonu ve donatıyı korozyondan korur,
• Su buharı geçirimlidir,
• Donma ve çözünme etkisine karşı dayanıklıdır,
• İçme suyu depolarında kullanılabilir,
• Oluşturduğu kristaller çözünmez, yüzeyden ayrılmaz ve eskimez,
• Negatif yönden yapılabilecek en ekonomik çözümdür.
Yüzey hazırlığı
Uygulanacak olan yüzey sağlam, yüzeye yapışmayı engelleyecek her türlü yağ, gres, pas, parafin, boya, bitüm kalıntılarından arındırılmış ve tüm gevşek parçalar temizlenmiş olmalıdır. Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkarılıp, varsa aktif su kaçakları FOX PLUG FC340 ile ve oluşan boşluklar, düzgün olmayan yüzeyler ve köşe kenarları FOX MORTAR FC188 T tamir harçları ile en az 4 cm yarı çapında olacak şekilde tamir edilmelidir. Uygulanacak yüzey bir gün önceden suya iyice doyurulmuş olmalıdır. Uygulamadan önce yüzey nemli olmalıdır.
Karıştırma
Diğer karıştırma yönteminin tersine FOX CRYSTALISER FS265 karıştırma kabı içine konulur. Karışım suyu üsten ilave edilirken karıştırmaya başlanır. Malzeme 400 - 600 devir/dakikalık elektrikli bir karıştırıcı ve uygun karıştırma ucu ile homojen hale gelinceye kadar 4-5 dakika karıştırılır. 2 dakika dinlendirildikten sonra 1 dakika tekrar karıştırılır ve uygulamaya hazır hale getirilir.

Karıştırma Oranları
1 kg FOX CRYSTALISER FS265 için yaklaşık 0,3 lt su kullanılmalıdır.
1 torba / 20 kg FOX CRYSTALISER FS265 için 6,00 lt su yeterlidir.
Uygulama
FOX CRYSTALISER FS265 , önceden nemlendirilmiş yüzeye fırça ile uygulanır. Malzeme 2 kat uygulanmalıdır. Her bir kat
uygulaması arasında 3-5 saat geçmiş olmalıdır. 1. kat yeterli sertliğe ulaştıktan sonra 2. kat uygulanabilir.

İndirim, duyuru ve kampanyalardan haberdar ol.