DELTA TERRAXX TP

Zemin suyunun yol açacağı nemlenmeye bağlı yapısal hasarlar, yüzey ve katman sularına karşı etkili koruma önlemleri alınmasının tek sebebi değildir. Mühendislik projeleri ve tünellerin inşasında kullanılan betonun su-çimento oranının dolayısıyla da kalitesinin bozulması, yalıtımın fonksiyonel güvenirliğini tehlikeye sokacak sürekli bir hidrostatik basınç ve bu basıncın geçirgen olmayan bölgelerde hapsolarak asimetrik yüklenim yaratması diğer büyük riskleri oluşturur. Derin temel çukurları, köprü-viyadük ayakları ve tüneller gibi mühendislik yapılarında hareketli ve sabit yükler altında sıcaklık değişimlerine ve kalıp basıncına dayanıklı, yüksek performanslı bir koruma ve drenaj sistemi gerekir.

Bu açıdan, yüksek dayanıma sahip DELTA TERRAXX TP ayrıca araç trafiğine açık düz çatılarda da zemin yüzeylerinin biriken sudan korunası ve bu alanların altyapı dengesinin bozulmamasının engellenmesi için ideal bir çözümdür.

Emniyetli bir iksa sistemi: Fore Kazıklar

 Fore kazık imalatı, kazıkların yan yana dizilmesi suretiyle gerçekleştiği için iki kazık arasında dikey sızıntı boşlukları meydana gelmektedir. Bu boşluklardan zamanla su sızıntıları oluşacağı için önlem olarak yüksek performanslı bir drenaj levhası seçilmelidir. 

Örneğin, DELTA TERRAXX TP gibi Jeokompozit bir drenaj levhası, jeotekstil tabakası kazıklara bakacak şekilde monte edilir. Bu sayede de, iki kazık arasından sızan su jeotekstil tabaka tarafından filtrelenerek hızlı bir şekilde yapıdan uzaklaştırılmak için drene edilir. 

Köprü ve viyadük ayaklarında drenaj 

Köprü ve viyadük ayaklarının dizayn süreci içerisinde bütün bu bölümlere etkiyen hareketli yükler, trafikten doğan torsiyon, sıcaklık değişimleri, deprem kuvvetleri, hesaplamaların birer parçasıdır. 

Yüksek basınç mukavemeti ve drenaj kapasitesine sahip DELTA®-TERRAXX TP, köprü ve viyadük ayaklarında hem bu yüklere karşı dayanıklı koruma sağlar hem de dışarıdan gelen suyu drene ederek yapının statiğine olumsuz etkisi olan zemin ve yağmur sularını yapıdan uzaklaştırır.

Aç-kapa tipi tüneller için çözüm 

Açık yapı metodu ile direkli galeri veya büyük geçitli yapı olarak inşa edilecek tünellerde su yüklenimi söz konusudur. İnşaat alanında bulunan dolgu malzemelerinin çoğunlukla geçirgenliğinin düşük olması sebebiyle etkin bir drenaj sistemi gerekecektir. Koruma ve Drenaj Sistemi DELTA®-TERRAXX TP'nin yüksek basınç dayanımı, su basıncının önlenmesini garantiler ve noktasal yük riskini ortadan kaldırırken bitki köklerine ve toprakta çürümeye dayanıklı koruma sağlar. Bu nedenle, sistem aç-kapa tipi tüneller için en ekonomik ve uzun ömürlü çözümdür.

DELTA TERRAXX TP Teknik Verileri
Malzeme: Gümüş rengi HDPE kabarcıklı levha ve üzerine kaynaklı PP filtrasyon jeotekstili
Düz bindirme kenarı:  Entegre kendinden yapışkanlı kenar
Kabarcık yüksekliği:  9 mm
Kabarcıklar arasındaki hava hacmi:  7.9 l/m2
Basınç mukavemeti:  yaklaşık 650 kN/m2
Drenaj kapasitesi 20 kN/m2 yük altında:  3,1 · 10-3 m²/s (EN ISO 12958)
Jeotekstil su geçirgenliği: 8 · 10-2 m/s (EN ISO 11058)
Isı dayanımı: - 30 °C ile + 80 °C
Çekme mukavemeti:  MD 18.3 / CMD 18.7 kN/m (EN ISO 10319)
Dinamik delinmeye karşı direnç:  30 mm (EN 918)
Rulo ölçüsü: 15 m x 2 m
Dayanıklılık (EN 13252 Ek B):  25 senelik zaman dilimi zarfında, doğal toprakta, < 25 °C toprak ısısında, 4 ile 9 ph değerleri arasında maddeler ve/veya organizmalar etki etmediği sürece biyolojik ayrışıma uğramaz.

İndirim, duyuru ve kampanyalardan haberdar ol.