Ses yalıtımı, kimi durumlarda sıhhi sorunlara da neden olan sesin olumsuz etkilerinin giderilmesi için gerçekleştirilen uygulamaların bütününe verilen isimdir. Sesin olumsuz etkileri, birçok alanda kendini gösterebilir. Özellikle ağır makinelerin çalıştığı ortamlarda sesin izole edilmesi kanuni bir zorunluluk olarak karşımıza çıkar. Ses yalıtımı; bunun dışında hassas ortamlarda sesin dışarıya çıkmaması için, akustiğin düzenlenmesi için ve harici ses düzeyinin alan içine intikal etmesi için gerçekleştirilir.

Ses yalıtımı faydaları, uygulamanın kendisi bakımından olan faydalarının yanı sıra, doğası gereği ısı yalıtımı ile de ilişkili oluşu noktasında değerlendirilebilir. Ses yalıtımında kullanılan materyallerin büyük bir kısmı, aynı zamanda ısı yalıtımında kullanılan unsurlardır.

Örneğin taş yünü, önemli bir ses izolatörü olarak kullanılan bir malzeme olmasının yanı sıra, ısı yalıtımında da en etkili çözümler arasında yer alır. Buradan bakıldığında; ses yalıtımı uygulamalarının aynı zamanda ısı yalıtımı sonucunu ortaya çıkardığı da söylenebilir.

Yalnız bir önemli husus söz konusudur. Akustik tasarımda kullanılan materyaller, aynı zamanda ısı yalıtımı etkisi ortaya koymaz. Yüksek frekanslı seslerin izolasyonunda tercih edilen mineral yünler, aynı zamanda birer ses yalıtımı unsuru olabilirken, piramit süngerler, reflektörler ve diğer akustik düzenleyiciler ısı yalıtımı unsuru olarak kullanılamazlar. Ancak bu unsurlar ses yalıtımının esas bileşenleri arasında yer alır.
 

Ses, dikkat dağıtıcı bir unsurdur. Özellikle makinelerin çıkardığı sesler ve çok yüksek şiddetteki diğer dinamik sesler, iş konsantrasyonunu ciddi şekilde etkileyebilir. Bunun yanında düzenli ve devamlı yüksek şiddetli ses, duyma bozukluğuna yol açabilir.

Bu nedenle makinelerin düzenli olarak çalıştığı üretim tesislerinde ses yalıtımı zorunlu bir uygulamadır. Ofis tipi çalışma alanlarında ise sesin izolasyonu, birimlerin birbiri arasında ses geçişini engellemek ve dışarıdan gelecek sesleri izole etmek için gerçekleştirilir.