Endüstriyel İzolasyon; endüstri işletmeleri ve endüstriyel boyutta yalıtım ihtiyacı bulunan diğer tüm yapılar için gerçekleştirilen yalıtım uygulamalardır. Uygulamalar, prensip olarak endüstri dışındaki uygulamalarla pek çok noktada benzerlik arz eder. Çok açık ifade etmek gerekir ki endüstriyel izolasyon ile endüstri dışında gerçekleştirilen izolasyon uygulamaları birbirinden gerek işçilik, gerekse materyal bakımından ciddi farklılıklara sahiptir.
Öncelikle endüstriyel İzolasyon, konfor ve maliyet faydasına değil, güvenlik ve İş akışının sağlıklı biçimde devam etmesine odaklanır. Bu noktada estetik kaygılardan ziyade, en ağır koşullarda en verimli sonuçları elde edebilmek öncelikli hedeftir.

Tüm dünyada endüstri faaliyetleri, iş sağlığı ve güvenliği ile birlikte iş akışının sorumsuzluğunu temin ederek devam edebilir. Neredeyse tüm endüstri işletmelerinde, ısının kontrolü, akışkanların kontrolü, gazların kontrolü ve harici etkilerden korunma gibi ihtiyaçlar öncelikle karşılanır. Endüstriyel izolasyon nasıl yapılır? Sorumuzun cevabı; aslında izolasyon kavramının endüstri boyutundaki uygulamalarına bakılarak verilebilir.
 

Endüstride Isı Yalıtımı

Endüstriyel ısı yalıtımı; fırınlar, genleşme kazanları, ısıtma tankları, kaynama havuzları, yüksek ısı ile çalışan makineler ve benzeri aşırı ısı yayan ortamların yalıtılması şeklinde yaygın biçimde uygulanan yöntemlerdir. Duruma göre 1000 derecenin üzerine çıkabilen sıcaklıkların izolasyonu için, özel materyaller ve teknikler kullanılır. Burada endüstri dışındaki ısı yalıtım faaliyetlerinden en büyük fark kullanılan materyallerdir. Örneğin endüstride yüksek ısı faktörünün bulunduğu ortamlarda XPS ve EPS gibi ısı yalıtım materyallerinin kullanılabilmesi mümkün değildir. Bunlar yerine mineral günler, silikonlar ve Areogel ürünleri tercih edilir.

Endüstride Su Yalıtımı

Endüstriyel ortamların, çatı, zemin ve cephe yalıtımlarının yanı sıra, üretim faaliyetlerinde kullanılan donanımlar ve ortamlarında yalıtımı da endüstriyel su yalıtımı uygulamaları içerisinde yer alır. Boru hatları, havuzlar, tanklar, su depoları ve benzeri yapılar endüstriyel İzolasyon teknolojileri ile yalıtılır. Elbette yine burada kullanılan materyaller, sektörün dışındaki materyallerden farklı olmakla birlikte, işçilik de farklı standartlara sahiptir.

Endüstriyel izolasyon nasıl yapılır sorusunun tek bir cevabı bulunmaz. Burada prensip olarak endüstriyel yalıtım uygulamalarının, endüstri dışındaki örneklerine göre daha ağır koşullarda hizmet vermesi gerekliliğine bağlı olarak daha yüksek standartlara sahip olacağı ifade edilmelidir. Endüstriyel izolasyon uygulamalarının gerçekleştirilmesinde, evrensel standartlar ve yönergeler baz alınarak işlem yapılır, bu şartnamelere uygun materyaller tercih edilerek maksimum fayda elde edilir.