Firmamız, 1998 yılından bu yana yapı & izolasyon sektöründe faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş olan, satış ve uygulama konusunda kazandığı tecrübelerini projelerine aktaran BRN İZOLASYON İNŞ. MAK. LTD. ŞTİ. özellikle ısı, ses ve su yalıtımı alanlarında kurumsallığını ispatlamış ve markalaşmış kimliği ile, yatırımcı firmalar ile girdiği çözüm ortaklığında Türkiye ve yurt dışında çok başarılı işlere imza atmıştır.

BİTÜMLÜ MEMBRAN UYGULAMASI

Bitüm su geçirimsizliği nedeniyle kullanılan en eski izolasyon malzemesidir. Hampetrolün rafineride damıtılmasıyla elde edilen bitüm, ısıtılınca yumuşayıp akışkan hale gelen katı kıvamlı bir üründür.Bitümlü örtüler,taşıyıcı ve kaplama yüzeyi olarak iki ana unsurdan oluşur.

 

Taşıyıcı tipleri : Bitümü örtü haline getirerek standart boyutların oluşmasını sağlayan taşıyıcı cam tülü ve yüksek mukavemeti,esnekliği ve dayanaklılığı bir arada bulunduran polyester keçe olarak iki tiptir.

 

Bitüm tipleri : Bitümü örtü haline getirirken kullanılan taşıyıcının yanı sıra bitüm içerisinde kullanılan katkının tipine göre PLASTOMERİK ve ELASTOMERİK örtüler diya iki sınıfa ayrılır.her iki örtü türüde iklim koşullarında yüksek performans ve dayanıklılık gösterir.

 

Temel bohçalama : Bodrum katları, zeminden gelen sudan dolayı zaman zaman veya sürekli olarak su alır ve rütübetli olurlar. Yağışlı mevsimlerde toprakta biriken yağmur suları ve yer altı sularının birikmesi bodrum duvarında ve zemininde su sızıntılarına sebep olur ve bodrum katlarının kullanılmasını olumsuz etkiler. Bu sorunların ortadan kaldırılması için bina temelinden başlayıp, Bodrum duvarları dahil uzun süreli bir yalıtım tabakası oluşturmak için bohçalama sistemi denilen su yalıtımı yapılmalıdır. Bu uygulamada 1.etap; Yapı gro beton üzerine yapılan yalıtım üzerine inşa edilir. 2 .etap; Toprak altında kalan bodrum duvarlarının yalıtımı, zeminden gelen yalıtımla birleştirilmesiyle bohçalama yalıtım sistemi tamamlanmış olur.

 

Teras çatı : Teras çatıların uzun ömürlü olması su ve ısı yalıtım katmanlarının performansına bağlıdır.geleneksel teras yalıtımıda ,ısı yalıtımı su yalıtım tabakasının altına yerleştirilir.bu sistemde su yalıtım tabakası teras yapının geri kalan kısımlarından farklı ıscaklık dalgalanmalarına maruz kalır.buda su yalıtım katmanının kolyca bozulup özelliğini kaybetmesine sebep olur.bu sistemde su yalıtımı ve ısıyalıtımı katmanları arasındaki yoğuşmayı önlemek için yapı betonu ve ısı yalıtımı katmanı arasına buhar kesici yapılması gerekir.bu da maliyeti artırır. ters teras çatı;bu sistemde ısı yalıtımı su yalıtım tabakasının üzerine yerleştirilir.geleneksel teras çatıda karşımıza çıkan sorunlar ortadan kalkmış olur.su yalıtım katmanı teras yapının diğer kısımlarına yakın bir sıcaklıkta olur.böylece su yalıtım katmanının ömrü ve performansı artmış olur. ayrıca buhar kesici kullunmaya gerek olmadığı için maliyette azalmış olur.

 

Bitümlü membranlarla yapılan su yalıtımı, yapı elemanlarının suya maruz kalan ve suyun geldiği taraftaki yüzeylerine uygulanan “Yüzeysel Su Yalıtımı” yöntemine göre yapılmaktadır. Yapıların temellerinden çatılarına birçok detayında uygulanabilen bitümlü membranlarla yapılan su yalıtımı, gerek gelişmiş ülkelerde, gerekse ülkemizde su yalıtımında en fazla kullanılan malzemelerdir. Polimer bitümlü membranlar “Elastomerik” ve “Plastomerik” olmak üzere ikiye ayrılırlar. Elastomerik bitümlü membranlar yüksek elastikiyetleri, plastomerik bitümlü membranlar ise yüksek sıcaklık dayanımları ile birbirlerinden ayrılırlar. Elastomerik bitümlü membranlar şalümo veya sıcak asfalt ile uygulanabilirler. Plastomerik bitümlü membranlar ise şalümo alevi ile ısıtılarak uygulanmaktadırlar. Her iki tip membran da yapı ların hemen hemen tüm su yalıtım detaylarında güvenle kullanılabilmektedir